Spinning

Cena lekce 90kč

Lekce probíhají pravidelně:

Úterý: 19:30 – 20:30

Pátek: 17:30 – 18:30

Neděle: 10:00 – 11:00

Rezervace nutná: 739 918 000